Studijní materiály -  Úvod  Školení  Sylaby  Audio Center 

Tutoriály  Studium  Studovna  Knihovna  Online kurzy  Studium univerzity  Techblog  IT Kurzy a certifikace

 

Název

Obrázek

Popis

Úvod do informatiky

Základní úvod do informatiky.

Počítačové sítě 

Seriál se základními informacemi o počítačových sítí, ve kterém snad najdou všichni zájemci odpověď na svoje otázky. Věříme ale, že i pokročilejší uživatelé v něm najdou hodnotné informace a občerství si své znalosti.

Hardware

Vnitřní uspořádání počítačů, Vnější uspořádání počítačů a Jaké technické vybavení má počítač.

Programování

Výsledek obrázku pro Databáze

Co je to programování a jaké existují způsoby programování.

Administrace

Výsledek obrázku pro active directory

je v informatice název adresářových služeb LDAP implementované firmou Microsoft pro řadu systémů Windows NT. Active Directory byla představena ve Windows 2000 jako nástupce Domény Windows, který umožňoval pro centrální uchování informací využít stromovou strukturu databáze.

Bezpečnost

Výsledek obrázku pro Systémy detekce a prevence průniků (IDS a IPS)

Co je počítačová bezpečnost a všechno o ní.

Technologie

Jaké existují technologie od virtualizace až po cloud computing.

SoftwareVýsledek obrázku pro softwareSoftware (též systémové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje.

Operační systémy

Související obrázek

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.

Management

Výsledek obrázku pro procesní management

Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) je soubor činností, které se týkají plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních firemních procesů. Velmi často využívá znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů, aby mohly být úspěšně a důkladně splněny požadavky zákazníků za současné optimální rentability svých aktivit.

Jazyky

Související obrázek

Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.Kromě funkce dorozumívací může plnit další funkce, např. apelovou (může sloužit k předávání příkazů), referenční (odkazuje se na časové nebo prostorové vztahy), kontaktovou, expresivní (emotivní), estetickou (poetickou) a metajazykovou.

Ekonomika

Výsledek obrázku pro ekonomika

Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie.

Matematika

Související obrázek

Matematika (z řeckého μαθηματικός (mathematikós) = milující poznání; μάθημα (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi.